Francisco Xavier Frías Conde
(Béjar 1965)

O galego exterior  Anivel l'alcontrador  Contos e cantigas eonaviegos
Notes de Llingüística Asturlleonesa (Asturiano y Mirandés)
Terra á vista. El burato de Andrés, el cempés

Naceu en Béjar (Salamanca), mais é orixinairo do Valledor (Terra Eo-Navia, Asturias), tendo o galego como lingua familiar. Reside desde 1974 en Madrid, sen nunca perder a súa vinculación con Asturias nin coa lingua galega.

Estudou Maxisterio, licenciouse en Filoloxía Inglesa e doutorouse en Filoloxía Románica, especialmente nos ámbitos galego-portugués, asturleonés e araborrománico.

Unha das súas paixons é a literatura, tendo dado ao prelo varios volúmenes de narrativa infantil e contando cunha considerabel producción poética. Dirixe varias publlicación literarias, entre as que compre citar O espello, suplemento literario, e Roibén, colección de poesía.

Currículum (enlace externo)

 

Home