F. Xavier Frías Conde
Terra á vista. El burato de Andrés, el cempés

13,5 x 20,5. 115 páx.
PVP 9 €

ISBN 84-89880-62-X

1 Teatru escolar

Cempés: Boa noite, doutor.
Escaravello: Bon día, querrá vosté dicir.
Cempés: É que eu aínda non lle ceei.
Escaravello: E non almorzou?
Cempés: Tampouco.
Escaravello: Está a réxime, daquela?
Cempés: Non, porque ceei uha pizza e almorcei outras tres.

 

Otres obres:

  No país da brétema Gwlad y Cymylau
  Anivel l'alcontrador
  Contos e cantigas eonaviegos
  Notes de Llingüística Asturlleonesa (Asturiano y Mirandés)
  O galego exterior às fronteiras administrativas

 

Home